• Privacyverklaring en disclaimer

    Privacyverklaring en disclaimer

 

Inhoud
De door Xenteq verstrekte informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Alle gegevens op deze site kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Afbeeldingen op deze website kunnen afwijken van het werkelijk apparaat.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Xenteq kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Xenteq, aan gelieerde ondernemingen en (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Xenteq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Xenteq worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Xenteq.


Verantwoordelijkheid

De websitebezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de door Xenteq aangeboden informatie.


Privacy
Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.

Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan een Xenteq dealer doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste productinformatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen, en/of om u de juiste informatie te verschaffen betreffende een dealer bij u in de buurt. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rond Xenteq of deze website.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Bezoek aan deze website zonder nadere afspraken impliceert instemming met het bovenstaande.


Gebruik advies

Om deze website optimaal te gebruiken, raden wij u het volgende aan:

  • Gebruik een beeldschermresolutie van: minimaal 1024*768
  • Gebruik een van volgende Browsers:      
    De website ondersteunt Internet Explorer (versie 7 en nieuwer) , Firefox, Chrome, Safari, Opera.
Over PDF
Veel van de inhoud op deze site is voor beschikbaar in pdf-formaat. Om deze documenten te kunnen bekijken heeft u een pdf-reader nodig, zoals Acrobat Reader. Het downloaden van Acrobat 11.0 is gratis. Klik op onderstaande link om het programma te downloaden:
Acrobat Reader 11